til din indbakke

Safety Learnings

Safety Learnings bliver udsendt via email til brugerne af nearmiss.dk, når de danske rederier indrapporterer near miss hændelser, og de er registreret i systemet.

SEAHEALTH vælger de specielle rapporter ud, der kan bruges som advarsler, information og vidensdeling i den maritime industri. Typisk rapporter hvor læringsindholdet er stort og hvor hændelsen har potentiale til en stor risko.

Send dem videre...

Overvej om du skal sende dem til videre om bord til SiO . Fx. kan I spørge hinanden, hvordan I kan undgå lignende begivenheder og evt. handle forebyggende. Til tider er det en fordel at have real cases at diskutere ud fra. Som om alvorligheden bliver større, da hændelsen faktisk er sket for andre 

Kort sagt: Vær proaktiv når det kommer til sikkerhed. Tænk på forebyggelse FØR ulykkederne opstår snarere end at reagere på dem, EFTER de er sket.

Uredigeret vidensdeling

Safety Alerts bliver udgivet i det sprog, som de er indrapporteret i - dansk eller engelsk. Indholdet af safety alerts bliver sjældent redigeret af Seahealth, og det er faktisk en direkte kopi af begivenheden, sådan som den blev indrapporteret på near miss databasen.

Beskrivelserne af Safety Learnings kommer altså direkte fra rederierne, og Seahealth står ikke til ansvar for hverken årsager til hændelsen eller de forholdsregler der blev taget mod den.

Seahealths formål med at udgive Safety Learnings er udelukkende at bringe advarsler, videns- og erfaringsdeling.

Det gode ved Safety Learnings er, at ingen er blevet såret, der er udelukkende tale om near misses uden nogle alvorlige konsekvenser - bortset fra læring og ny viden.