et godt samarbejde

Om databasen

Hvordan virker near miss databasen?

 

Nearmissdk Oversigt DK

Nearmiss databasen har 2 hovedformål.

1) At være et styrings redskab for rederierne, til at analysere near miss hændelser og dokumentere effekten heraf

2) At rederier kan lære af de hændelser som databasen indeholder så gentagelser kan undgås

Den nye database har fået en ny funktion også kaldet MyNearmiss som er rederiets egen side. Her kan rederiet hvis de ønsker det modtage hændelser direkte fra skibene og efterfølgende behandle dem mht korrigerende handlinger og preventive foranstaltninger. Det er rederiets DPA som tager stilling til hvilke hændelser der ønskes videresendt til den fælles erfaringsdatabase.

Ingen brugere har adgang til hændelser uden log in rettigheder. Det er SEAHEALTH som afgør hvilke personer/rederier der kan få adgang.

Et godt samarbejde

Nearmiss.dk er etableret i et samarbejde mellem Danmarks Rederiforening og SEAHEALTH. Det er en database baseret på fælles erfaringer, som har til formål at få de danske rederier til at rapportere nearmisshændelser fra deres skibe. Ved at indberette til den samme database er rederierne med til at gøre erfaringsgrundlaget meget større, og de får samtidig mulighed for at trække på andres erfaringer i arbejdet på at nedbringe antallet af ulykker om bord.

Vidensbanken består af indrapporteringer fra rederiernes ISM-system ansvarlige (typisk rederiets “designated person”) 

Anonymt

For at nearmiss-systemet kan være anonymt for rederierne, er det administreret af SEAHEALTH - erhvervets uafhængige rådgiver om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Når nearmisshændelser registreres i systemet, bliver ekstra information knyttet til rapporterne. Den designerede person i rederiet får derefter tilsendt relevante, generelle resultater fra vidensbasen.

Deling af erfaringer fra konkrete arbejdssituationer

I hver arbejdssituation samler man erfaringer løbende. I arbejdet om bord på skibet, bliver den erfarne sømand rundet af de praktiske erfaringer han eller hun gør sig. Nogle af disse erfaringer ønsker man ikke at gøre dig to gange. Det kunne være ulykker, nearmisshændelser eller bare almindelige forstyrrelser. I nearmissdatabasen kan man dele erfaringer med andre og derved undgå, at den samme uønskede hændelse sker to gange.

Databasen opbygger en samling af risici og farer på havet, som giver en mulighed for at få et bedre indblik i emnet og gøre en bedre indsats for sikkerheden om bord. 

Nearmiss.dk appellerer til alle professionelle søfolk om - gennem rapportering - at dele deres erfaringer med andre for at være bedre forberedt og klædt på til at forhindre ulykker og nearmisshændelser.

Sikkerhedskulturen bliver styrket

Indberetning til nearmiss.dk er en måde at fremme og styrke en god sikkerhedskultur. Rapporteringen er også med til at øge erfaringer om risici i forskellige situationer i branchen.

Ved at dele erfaringer om farlige situationer, kan man reducere eller forebygge en tilsvarende risiko eller ulykke i et andet rederi.

Et element af læring

Dette er en vidensdelings- og erfaringsbaseret database, der giver rederier mulighed for at dele hændelser, som kan indholde et element af læring for andre.

Databasen giver ikke et fuldstændigt billede af begivenhederne om bord på danske skibe og kan derfor ikke anvendes til statistisk dataanalyse.

Safety learnings

Safety learnings udsendes til brugere af nearmiss.dk på baggrund af de nearmisshændelser, der er blevet registreret i systemet af danske rederier. SEAHEALTH udvælger de indrapporteringer, der kan bruges til at advare andre, er generelt informerende eller kan tjene som vidensdeling i erhvervet.